Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Info pro rodiče

Podrobné informování o stavu SK Benešov a upřesnění žádostí na finanční podporu klubu 

Vážené zastupitelky a zastupitelé, zde Vám jménem SK Benešov z.s. a SK Benešov mládež z.s. zasílám žádost o finanční pomoc, kterou potřebuje náš klub k další své sportovní a sociální činnosti pro svých aktuálně 294 aktivních členů, kde podíl muži je 20 hráčů a mládež 274 hráčů. Analýza byla zpracována bodově tak, aby bylo možné každou informaci snadno pochopit případně rychle vysvětlit a odpovědět. Všechny informace jsou veřejná a klub nemá důvod nic tajit nebo zamlčovat před Vámi Vážené zastupitelky a Vážení zastupitelé.

K poslednímu červnu 2017 oznámila ukončení podpory našemu fotbalovému oddílu mužů SK Benešov společnost Sládek Group, a.s v čele s jejím ředitelem ing. Janem Sládkem. S ukončením spolupráce se společnostní Sládek Group, a.s. SK Benešov přišel o podstatnou část zdroje svého financování. Společnosti Sládek Group, a.s. však patří nezměrné uznání za dlouholetou podporu benešovské kopané, vždyť po dobu 18 let byla tato společnost největším finančním podporovatelem z Benešovska.

1 – volba nového výboru SK Benešov, po odstoupení Ing. Jana Sládka, proběhla červnu 2017. V červenci 2017 byl zvolen předsedou klubu Ing. Petr Lacina. V této době začal probíhat interní audit v klubu. Ten trval přibližně do září 2017. Bylo zjištěno, že klub má závazky z jarní části soutěže, zejména za autobusovou dopravu, fakturaci FAČR (rozhodčí, startovné, poplatky atd.), za odměny trenérům a vůči hráčům, kteří v klubu skončili k 30.6.2017, v částce 372 245 Kč. Dovoluji si velice důrazně upozornit, že Ing.  Jan Sládek všechny své finanční prostředky, které garantoval klubu vždy na základě ústní dohody na celý soutěžní ročník do 30.6.2017, poskytnul dle dohody. Dále byla zjištěna půjčka klubu v částce 1.731 000 Kč, kterou půjčil klubu Ing. Jan Sládek a jeho společnost. Ty jsou díky štědrosti Ing. Jana Sládka klubu odpuštěny tak, aby žádné straně nevznikl finanční nedoplatek. 

2 – Přihlášky do soutěží pro sezónu 2017-2018 však bylo nutné podat již do 30.5.2017, tedy v době, kdy nebyly známi detailně všechny výše uvedené finanční závazky klubu po skončení generálního partnera v kategorii dospělých.

3 – Klub v červnu 2017 obhájil statusy SCM a SpSM (vysvětlivky na konci dokumentu). Pokud by v této době došlo k odhlášení A týmu ze soutěže, znamenalo by to pokutu 500 000 Kč od FAČR, zrušení dotace na SCM a ponížení dotace nebo i odebrání licence SpSM.

4 – Nutno uvést, že pokud se rozpočet v minulých letech nenaplnil do vyrovnaného stavu na konci každého soutěžního ročníku, což nebylo za poslední léta nic neobvyklého, tuto ztrátu v předešlém období vždy Ing. Jan Sládek uhradil. To se bohužel v době po 1.7.2017 po ukončení podpory ze strany společnosti Sládek Group, a.s. již nestalo.

5 – Vedení klubu muselo v této době přijmout několik úsporných opatření, např. členové VV si nevypláceli odměnu za svou činnost v klubu. Částka v dřívějších dobách byla 2.500 Kč /měsíčně za člena

VV což při počtu 5 osob bylo 12.500 Kč včetně povinných odvodů, tím dojdeme ke značné úspoře. Plus ještě hradíme účetní klubu částkou 4000 Kč plus povinné odvody. Do konce roku se platila pouze účetní klub a vyplácely se náhrady za cestovné členům VV.

6 – V prosinci 2017 bylo dostatečně informováno vedení Města Benešov, že klub odchodem generálního partnera má finanční problémy a jen těžko je dokáže bez pomoci Města Benešov vyřešit.

7 – Při mém nástupu do funkce předsedy klubu SK Benešov jsem jasně deklaroval, že ekonomika klubu není v dobré kondici po ohlášeném konci Ing Jana Sládka, proto valná hromada klubu navrhla zvýšení příspěvků ve starších kategoriích od U10 až U19 na 600 Kč / měsíc, U8 a U9 na 500 Kč / měsíc, U7 a U6 na 400 Kč / měsíc, po dobu 10 měsíců v roce.  Z této částky bylo 100 Kč bráno jako solidární příspěvek na chod A týmu. Valná hromada toto zvýšení jednomyslně schválila ještě před mou volbou do VV.

8 – Od 1.1.2018 byl vypracován interní grantový systém, který podporuje i práci s méně nadanými dětmi tak, aby jich v každé kategorii byl co největší počet. Každý tým získává dle počtu hráčů ze svých příspěvků zpět od 50 Kč až po 250 Kč. Tyto finanční prostředky může použít dle svých potřeb na různé možnosti podpory (soustředění, cestování na turnaje atd.).

9 –  SCM končí, ale SpSM v případě získání statutu (květen 2018) pokračuje. Od soutěžního ročníku 2018-2019 mohou kluby žádost o licence SCM a SpSM na dva roky. Ovšem možnost žádat o SCM mají kluby pouze I. a II. Ligy tedy profesionálních soutěží. Což SK Benešov nesplňuje. 

10 – Koncem loňského roku klub vypracoval žádost o grant z MŠMT “Náš klub”.  K dnešnímu dni je předběžně grant schválen. Klub by měl získat od MŠMT 707.000 Kč, které použije výhradně na zaplacení trenérů mládeže. Trenéři mládeže se výhradně platí z vybraných členských příspěvků od mládežnických hráčů. Bohužel, ze zkušenosti z loňského roku, kde MŠMT zrušilo již odsouhlasené granty, je tato informace zatím předběžná. Vyplacení prostředků předpokládáme v letních měsících.

11 – Každý klub našeho rozsahu má rozdělenou sekci na dvě organizace, jedná se o legislativní opatření.      V Benešově má fotbalový klub dvě sportovní organizace,  SK Benešov z.s. a SK Benešov mládež z.s. Oba kluby mají stejné vedení a jsou nutnou součástí pro fungování klubu v rozsahu našich mládežnických mužstev a počtu členské základny, které tyto kluby sdružují a zajišťují jim celkovou společenskou, sportovní a sociální službu. Ty důvody jsou dva první je ten, že pokud přesáhnete částku 300 000 Kč v reklamní podpoře klubu tak platíte 19% FÚ za každou obdrženou korunu do klubu. A druhý je ten, že máte možnost žádat dotační prostředky. 

12 –Aktuální rozpočet na soutěž mužů, ČFL (Česká fotbalová liga) v soutěžním ročníku 2017-2018 se pohybuje cca 2.300 000 Kč – 2.500 000 Kč, což je jeden z nejnižších rozpočtů v této soutěži.Benátky n.J. Zápy, Králův Dvůr, Domažlice, Štěchovice, Litoměřice, Brozany ,Dobrovice, Převýšov, Ústí nad Orlicí, Loko Vltavín, Čížová, Nymburk, Jirny mají rozpočty okolo 3.000 000 Kč – 4.500 000 Kč. Většina těchto jmenovaných klubů nemá mládež ani na poloviční úrovni, než v Benešově.  Některá mužstva jí nemají v podstatě vůbec. Zde je pouze srovnatelný Písek, Vyšehrad a Chrudim se zajištěním mládeže a jejího rozvoje včetně podpory od města nebo kraje dle informací, které od těchto klubů aktuálně máme.

13 – Důležitou otázkou je, zda je nutné udržet A mužstvo dospělých v ČFL v následujících letech.  Přidělení SpSM (U12,U13,U14,U15) nelze již s určitostí garantovat, pokud by A mužstvo působilo jako divizní tým. 

14 – Náklady A mužstva na divizní soutěž dle ekonomické analýzy jsou vyčíslené na částku přibližně 1.700 000 Kč. V této relaci se klub pohyboval i v předešlém období, kdy tuto soutěž hrál, tedy do jarní části roku 2014.

15 – Jaký by mohl být další vývoj Benešovské kopané, pokud by nedošlo ze strany Města Benešov ke schválení podpory pro klub SK Benešov, včetně A mužstva dospělých. Do soutěžního ročníku 2018/2019, by pravděpodobně byla přihlášena níže uvedená družstva klubu (viz. tabulka níže). Rovněž by následovalo snížení počtu aktivních hráčů v SK Benešov z celkem 294 aktivních hráčů na přibližně 200. V mužské kategorii by působilo 20 hráčů, pro které však nebudeme mít žádné uplatnění , tzn., že jako volní hráči mohou bez náhrady odejít do jiného klubu dle směrnic FAČR. Počet dětí poklesne na přibližně 180. Dále by došlo určitě k odchodu talentovaných hráčů do ligových klubů jako jsou Sparta, Slávia, Bohemians, Dukla Praha a méně talentovaných hráčů např. do FCSB Vlašim, kde v současnosti hrají tyto soutěže ze svého rozpočtu a za výrazné pomoci jejich partnera, společnosti SB. Může také dojít na snížení počtu hráčů ještě více než zde v této analýze vůbec předpokládáme. V letošním roce oslavil náš klub SK Benešov 105 výročí od svého vzniku. Řadíme se k největším a zároveň nejstarším sportovním sdružením ve Městě Benešov 105 let v roce 2018.

Přihlášená družstva pro ročník 2018/2019

A muži – neřihlašovat (nebo přihlásit do nižší soutěže)

U19 – Česká liga dorostu

U18 – Česká divize dorostu nepřihlašovat  (nové družstvo od ročníku 2017-2018)

U17 – Česká liga dorostu

U16 – Česká divize dorostu nepřihlašovat  (nové družstvo od ročníku 2017-2018)

U15 – krajský přebor

U14 – nepřihlašovat  (hraje jeden tým starší žáci)

U13 – krajský přebor

U12 – nepřihlašovat  (hraje jeden tým mladší žáci)

U11 – krajský přebor

U10 – OFS Benešov turnaje a soutěže 

U9  - OFS Benešov turnaje a soutěže

U8 – OFS Benešov turnaje a soutěže

U7 – OFS turnaje

U6 – OFS turnaje

 

16 – Situaci mládežnických družstev zkomplikuje rekonstrukce areálu u ZS kde svá utkání hraje 6 mládežnických mužstev a posléze i rekonstrukce hlavního areálu kde hrálo 8 mládežnických mužstev, to vše v letech 2018-2020. Nepříjemná situace také nastala s tréninkovým hřištěm vedle hřiště s umělou trávou, které bylo pronajato od společnosti TRW Autoelektronika, s.r.o. dle platné smlouvy na částku 1.565 Kč/rok. Společnost TRW vypověděla smlouvu k 30.3.2018. Tím klub přišel o další využití plochy k tréninkové činnosti. Vedení společnosti TRW žádá nově po klubu měsíční nájemné ve výši 12.800 Kč bez DPH. Aktuálně je uzavřena smlouva na částku 50.000 Kč rok bez údržby hřiště !!!

17 – V současnosti odpovídá účast A mužstva mužů v České fotbalové lize stávající účasti mládežnických družstev v různých věkových kategoriích také v ligových soutěžích. Po dlouhých letech systematické práce se podařilo dostat postupně jednotlivé mládežnické kategorie z okresních a krajských soutěží na ligovou úroveň. Snížení soutěžní úrovně mužstva mužů by mohlo mít za následek i snížení úrovně mládežnických mužstva.

18 – Po skončení podpory od Fotbalové asociace ČR na SCM od poloviny letošního roku  nám vzniká výpadek ve financování mládežnických družstev (U16, U17, U18, U19) ve výši 400 000 Kč. V loňském roce nám na podzim přibyly povinně další mládežnická mužstva U16 a U18. Náklady těchto dvou družstev v ČDD na realizační tým, dopravu, rozhodčí, poplatky FAČR, organizační náklady způsobily

zvýšené náklady v sekci mládeže o dalších 200 000 Kč. Tyto nově vzniklé finanční náklady v roce 2017 při přidělení dotační podpory Města Benešov v částce 800 000 Kč ještě nebyli zohledněny.

19 – výhled ekonomické rozvahy na roky 2018,2019 a 2020 bude následovný. V případě ekonomického progresu a možnosti udržení trendu kvalitní práce zejména u mládeže v tomto rozložení, je klub dále připraven zajistit hlavně sportovní rozvoj včetně sociálních programů práce na strategii klubu do další let. A v kategorii dospělých vytvoření nadstandartní spolupráce v oblasti sportu se silný klubem na úrovni první ligy, který bude ochoten zejména hráčsky podpořit SK Benešov v kategorii mužů.

Předpokládaná požadovaná výše finanční pomoci od Města Benešov na chod A mužstva při jejím učinkování v České fotbalové lize pro následující roky:

2018 – 2.000 000 Kč

2019 – 1.800 000 Kč

2020 – 1.600 000 Kč 

Pokud by A mužstvo mužů bylo přihlášeno do nižší, divizní soutěže, požadovaná výše podpory by každý rok byla snížena o 500 000 Kč.

Na udržení 14-ti mládežnických družstev ve stávajícím rozsahu v roce 2018 je nutná finanční podpora ve výši 1 500 000 Kč. V případě získání dotace od MŠMT v programu „Můj klub“, která je řádně podána, by bylo možné kalkulovat s požadovanou podporou v nižší výši 1 000 000 Kč. To vše za předpokladu zachování kompletní rozvojové kategorizace SpSM U12, U13, U14, U15 a v návaznosti také kategorie dorostu U16, U17, U18, U19 se zajištěním závazku, v dlouhodobém horizontu, přechodu hráčů z mládežnických kategorií do A týmu mužů. To znamená začlenění minimálně dvou hráčů z dorosteneckých kategorií každý rok do mužstva A týmu dospělých. Dalších, přibližně 10 hráčů by našlo uplatnění v krajských soutěžích. 

Finanční pomoc od Města Benešov na chod mládeže při zachování stávající sportovní úrovně je požadována pro následující roky:

2018 -  1.500 000 Kč v případě čerpání podpory Můj klub – MŠMT na 1.000 000 Kč

2019 – 1.500 000 Kč v případě podpory MŠMT nebo jiných subjektů rozsah jako v roce 2018

2020 – 1.500 000 Kč v případě podpory MŠMT nebo jiných subjektů rozsah jako v roce 2018

 

Cílem fotbalového oddílu SK Benešov je udržení níže uvedené struktury věkových kategorií na stávající výkonnostní úrovni:

A mužstvo - ČFL

U19 – Česká liga dorostu

U18 – Česká divize dorostu 

U17 – Česká liga dorostu

U16 – Česká divize dorostu 

U15 – žákovská divize

U14 – žákovská divize

U13 – žákovská liga 

U12 – žákovská liga

U11 – krajský přebor

U10 – OFS turnaje

U9  - OFS turnaje

U8 – OFS turnaje

U7 – OFS turnaje

U6 – OFS turnaje

 

 

20 – Dalším přínosem pro benešovský region je zajištění spolupráce SK Benešov s dalšími okresními mužstvy na možnosti výchovy mládežnických hráčů pro soutěže na nejvyšší sportovní úrovni. 

21 – Navrhujeme Městu Benešov nominování svého zástupce do vedení SK Benešov z.s. i SK Benešov mládež z.s.. Město Benešov tímto získá ucelený přehled o našem klubu jak po stránce sportovní, tak i po stránce finančního hospodaření.

22 - Z našeho pohledu by byla v budoucnu vítána idea vytvoření městského fotbalového klubu, kde lze vytvořit jednoduší finanční zajištění sportu s přesahem na sociální podporu a grantové zajištění na úrovni Města Benešov. Bylo by možné lépe využít pro financování klubu Středočeský kraj a v neposlední řadě i státní organizace, tedy MŠMT nebo vznikající Agenturu pro sport. 

23 – Náš sportovní klub se zapojil i do spolupráce na rozvoji projektu „Hodina tělesné výchovy denně“, kterou náš klub prostřednictvím svého předsedy SK Benešov pomohl zorganizovat pro Město Benešov a jeho školní proces, za patronace Karla Poborského, bývalého reprezentanta ČR a hráče mnoha špičkových týmu po celé Evropě. 

 

Děkujeme za Váš čas a případnou podporu klubu SK Benešov z.s. a SK Benešov - mládež z.s.

S pozdravem Ing. Petr Lacina předseda SK Benešov z.s.

 

Vysvětlivky:

SCM - sportovní centrum mládeže pro dorostenecké kategorie U19,U18,U17,U16

SpSM - sportovní středisko mládeže pro žákovské kategorie U15,U14,U13,U12

FAČR - Fotbalová Asociace České Republiky

VV - Výkonný výbor SK Benešov

VH - Valná hromada SK Benešov

SB - Sellier Bellot Vlašim

ČDD – Česká divize dorostu

Vážení hráči, rodiče a fanoušci
 
na základě velké části otázek od zastupitelstva Města Benešov byla vypracována velice podrobná finanční žádost na podporu klubu SK Benešov, která mimo jiné oslovuje členy koalice i opozice a nabízí jim se aktivně podílet na kontrole finančních toků klubu.
A scénář klubu v případě neobdržení finanční podpory od Města Benešov na obě podané žádosti do 30.5.2018 (tento den je uzávěrka přihlášek do soutěží) je následující.
 

 

Přihlášená družstva pro ročník 2018/2019

 

A muži – neřihlašovat (nebo přihlásit do nižší soutěže)

 

U19 – Česká liga dorostu

 

U18 – Česká divize dorostu nepřihlašovat  (nové družstvo od ročníku 2017-2018)

 

U17 – Česká liga dorostu

 

U16 – Česká divize dorostu nepřihlašovat  (nové družstvo od ročníku 2017-2018)

 

U15 – krajský přebor

 

U14 – nepřihlašovat  (hraje jeden tým starší žáci)

 

U13 – krajský přebor

 

U12 – nepřihlašovat  (hraje jeden tým mladší žáci)

 

U11 – krajský přebor

 

U10 – OFS Benešov turnaje a soutěže

 

U9  - OFS Benešov turnaje a soutěže

 

U8 – OFS Benešov turnaje a soutěže

 

U7 – OFS turnaje

 

U6 – OFS turnaje

 
Závěrem Vám chci oznámit ještě i radostnou informaci klub SK Benešov získal statut SpSM pro rok 2018-2019 ovšem zároveň všechny upozorňuji, že pokud proběhne scénář, který zde uvádím tak statut SpSM bude přidělen FCSB Vlašim. 

Letní soustředění se bude konat v Brandýse nad Labem v termínu 24. - 28.8.2018.

Vážení rodiče,

 

i letos se uskuteční příměstský letní kemp pro fotbalisty ročníku 2012 - 2007.  Po loňských zkušenostech jsme se rozhodli limitovat počet účastníků na 40 dětí. V případě, že by projevilo zájem více přihlášených, rozhodujícím kritériem bude pořadí zaslaných přihlášek. Přihlášky můžete zaslat e-mailem na kempbenesov@centrum.cz

V případě dalších dotazů mě, prosím, kontaktujte.

 

Děkuji.

 

S pozdravem,

 

Ondrej Jusko

775 038 708

Základní informace

Místo:

 

Fotbalový areál SK Benešov, Ke Stadionu 576, Benešov

Termín:

 

30. 7. – 3. 8. 2018 (pondělí – pátek)

Cena:

 

2 700,- Kč

- Příměstský fotbalový kemp probíhá vždy 5 dní v týdnu, od pondělí do pátku.

- Příjezd dětí mezi 7:40 – 8:10, kde si Vaše děti přebírají trenéři a jdou s nimi do šaten. Vyzvedávání dětí rodiči je každý den v odpoledních hodinách mezi 16:00 – 16:30 hodinou.

- Fotbalový kemp je určen pro kluky a holky narozené: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2007.

- Děti budou při nástupu na kemp rozděleny do malých skupinek dle věku a výkonnosti.

- V průběhu dne je pro účastníky kempu zabezpečen přísun energie (svačina, oběd, pitný režim).

- Hlavním obsahem/cílem jednotlivých tréninků v průběhu kempu je osvojit si nové dovednosti a upevnit již naučené. A to vše zábavnou a hravou formou s detailem/ohledem/zaměřením na daný věk a úroveň aktuální výkonnosti jednotlivců v dané skupině.

- Do harmonogramu kempu budou zařazeni i další mimo fotbalové aktivity, např. výlety po okolí, video, různé hry, atd.

- Prosíme rodiče, aby každé dítě mělo svou vlastní sportovní flašku, vhodné sportovní oblečení a obuv.

- Děti zapisujeme na kemp až do naplnění kapacity.

- Cena kempu je 2 700,- Kč. V případě, že by měl někdo z různých důvodu zájem o méně než 5 dnů je cena za každý započatý den 600,- Kč.

V případě dalších dotazů prosím mě prosím kontaktujte.

Ondrej Jusko – 775 038 708

Těšíme se na Vaše děti a na Vás!

TOPlist